praktijk voor zijnsoriëntatie

Relatiebegeleiding

Het leven in een intieme partnerrelatie is een kunst die telkens opnieuw oefening vraagt, wanneer partners de relatie als een frisse en levendige ruimte willen blijven ervaren. Het wonderlijke is dat de meeste van ons de overtuiging hebben dat het slagen van een relatie voor het grootste deel afhankelijk is van de vraag of we de juiste persoon hebben getroffen. We zien niet in dat de manier waarop we met onze partner omgaan, onvermijdelijk voortkomt uit hoe we me onszelf omgaan.

Relatiebegeleiding is bedoeld voor partners die vastlopen in patronen en overtuigingen over elkaar en die de wens hebben daar met elkaar licht op te laten schijnen. Het kan zijn dat de sprankeling waardoor je je eerst aangetrokken voelde tot de ander, is verdwenen of verflauwd.

Het kan zijn dat grote verschillen tussen partners leiden tot geschillen die kwetsend en pijnlijk zijn. Door begeleiding vanuit  de visies van Zijnsoriëntatie en Emotionally Focuses Couple Therapy (EFT) kunnen partners leren vanuit een toegankelijke en betrokken houding een veilige basis van verbondenheid te ontwikkelen. Van daaruit kunnen de moeilijkheden die ze tegen komen benaderd gaan worden. Ze leren de taal van verbondenheid met elkaar te spreken en zo een creatieve vorm te vinden om dit te integreren in het dagelijks leven met elkaar. Hiervoor is moed en betrokkenheid van beide partners nodig. Zo kan helder worden wat een open, liefdevolle relatie in de weg staat.

Praktisch
U kunt met uw partner een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek van ongeveer 30-45 minuten. De kosten daarvoor bedragen €35,00. Daarin bespreken wij uw motivatie voor de begeleiding en mijn werkwijze. Er is daarmee gelegenheid voor beide partners en mij om een inschatting te maken over de samenwerking.

Wat betreft de kosten hanteer ik een 3 tarieven systeem, naar inkomen.

Tarieven relatie sessies (1¼ uur) vanaf 1 januari 2018.

  • A. tot € 16.000,00 bruto per jaar*        €  72,50
  • B. tot € 29.000,00 bruto per jaar*        €  91,50
  • C. boven 29.000,00 bruto per jaar*      €  116,00

*Alle inkomsten én bijverdiensten bij elkaar genomen, ook inkomen van de partner.