praktijk voor zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie is een bewustzijnspad, waarin oeroude, spirituele inzichten én Westerse kennis van de werking van de menselijke geest de basis vormen. De oude spirituele inzichten, die door de eeuwen heen niets van hun helderheid en wijsheid verloren zijn, stammen uit de Dzogchen traditie van het Tibetaans Boeddhisme. De Westerse kennis over de werking van de menselijke geest neemt in rap tempo toe en vormt een belangrijke bijdrage in Zijnsgeorienteerde begeleiding aan clienten. Zijnsoriëntatie gaat voorbij aan het klassieke onderscheid tussen spiritualiteit en psychotherapie. Spiritualiteit wordt niet als zweverig afgedaan, maar wordt ook niet buiten het leven van alledag geplaatst. De menselijke geest en vormen van psychotherapie worden niet verdacht gemaakt, maar ook niet opgehemeld. Therapeutische technieken worden aangeboden, zonder de essentiële aard van de mens uit het oog te verliezen. Met andere woorden: het spirituele perspectief is steeds uitgangspunt van het werk.

In ons dagelijks bewustzijn zijn wij, zonder dat we ons dat realiseren, vrijwel steeds georiënteerd op ons ‘ik’, op onze psyche; Zijnsoriëntatie leert je contact te hebben met Zijn, op wat ís en je daar op zoveel mogelijk momenten op te oriënteren. Onze psyche, ons ‘ik’ verwijst naar verbeteringsdrang, naar streven, vooruitgang en Worden. En dit verband verwijst Zijn naar de oorspronkelijke, niet te verbeteren, liefdevolle essentie van wie we zijn, naar datgene dat natuurlijk en ongeschonden is, niet verwrongen door ervaringen uit het verleden. Je kunt leren je af te stemmen op deze altijd aanwezige essentie, het basale gevoel van goedheid dat niet bepaald wordt door uiterlijke omstandigheden, hoe prettig, neutraal of afschuwelijk ze ook zijn. Zo kunnen we ons openen voor het leven met zijn lief én leed, zoals het zich NU aan ons voordoet. Dit leidt tot een levenshouding die ruimte schept voor wat wij werkelijk willen.

In mijn praktijkruimtes in IJmuiden en Haarlem (Noord-Holland) begeleid ik mensen die bereid zijn deze visie te leren kennen en te leren integreren in hun dagelijks leven. De begeleiding is zowel individueel als voor (echt)paren. In de(echt)paar begeleiding werk ik ook met de therapeutische technieken vanuit Emotionally Focused Couple Therapy (EFT).