Locaties

Praktijk voor Zijnsorientatie
Telefoon: 06 41611325
Keetberglaan 302
1974 XC IJmuiden
op dinsdag de hele dag, woensdagochtend en vrijdagochtend

ZOED Wilhelminapark 28,
2012 KC Haarlem
op woensdagmiddag en vrijdagmiddag 

www.leveninnu.nl

www.mindfulnesskennemerland.nl

www.eft.nl

www.eft-noord.nl

Zakelijke afspraken

Wat betreft individuele en partner begeleiding gelden de volgende ‘huisregels’:

  • Voorafgaand aan een begeleidingstraject voor ik met clienten een oriënterend gesprek. Dit gesprek is bedoeld om je/jullie motivatie te bespreken en te bezien of mijn begeleiding een passende lijkt. De kosten ervoor bedragen €35 liefst contant te voldoen op de datum van de afspraak. 
  • In principe verbind je je of verbinden jullie je daarna voor 5 sessies. In de 5e sessie ruimen we tijd in om te evalueren, waarna we in overleg besluiten om met de sessies door te gaan of een andere vorm van begeleiding te zoeken.
  • Sessies worden gezamenlijk gepland en duren, zowel bij individuele als bij partnerbegeleiding 1 1/4 uur.
  • De tarieven per sessie staan genoemd op de betreffende pagina op deze site.
  • Wanneer een afspraak niet of korter dan 36 uur tevoren wordt afgezegd, dan wordt 75% van het tarief voor gereserveerde tijd in rekening gebracht.
  • Clienten krijgen na afloop van de maand waarin sessies hebben plaats gehad, per post of per mail een factuur daarvoor de sessies. De betalingstermijn is 3 weken. In de zomermaanden worden sessies van juli en augustus samengevoegd op 1 factuur die eind augustus of begin september wordt verzonden.
  • Bij het niet of te laat voldoen van facturen, zal ik eerst herinneringen sturen. Wanneer wederom de factuur/facturen niet worden voldaan, zie ik mij genoodzaakt  een incassobureau in te schakelen.