Relatiebegeleiding

Het leven in een intieme partnerrelatie is een kunst die telkens opnieuw oefening vraagt wanneer partners de relatie als een frisse en levendige ruimte willen blijven ervaren. Het wonderlijke is dat de meeste van ons de overtuiging hebben dat het slagen van een relatie voor het grootste deel afhankelijk is van de vraag of we de juiste persoon hebben getroffen. We zien niet in dat de manier waarop we met onze partner omgaan, onvermijdelijk voortkomt uit hoe we me onszelf omgaan.

Vastlopen in patronen en overtuigingen over elkaar, het toenemen van pijnlijke conflicten, kwetsingen die over en weer hebben plaats gehad, kan bij partners het verlangen doen ontstaan om met begeleiding elkaar en de relatie in nieuw licht te gaan zien. Ook kan het zijn dat de sprankeling waardoor je je eerst aangetrokken voelde tot de ander, is verdwenen of verflauwd en dat dat de aanleiding is om met begeleiding de verbinding te leren herstellen.

Door begeleiding vanuit de visies van Zijnsoriëntatie en Emotionally Focused Couple Therapy (EFT) kunnen partners leren vanuit een toegankelijke en betrokken houding een veilige basis van verbondenheid te ontwikkelen. Zo kan helder worden wat een open, liefdevolle relatie in de weg staat. Door een traject van relatiegesprekken en/of door het deelnemen aan de cursus Houd me vast, leren partners de taal van verbondenheid met elkaar te spreken en zo hun unieke en creatieve vorm te vinden om dit te integreren in het dagelijks leven met elkaar. Hiervoor is moed en betrokkenheid van beide partners nodig. 

Klik hier voor de Relatiecursus Houd me vast

Image

Praktisch
U kunt met uw partner een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek van ongeveer 30-45 minuten. De kosten daarvoor bedragen € 35. Daarin bespreken wij uw motivatie voor de begeleiding en mijn werkwijze. Er is zo gelegenheid voor beide partners en voor mij om een inschatting te maken over de samenwerking.

Wat betreft de kosten voor relatie sessies hanteer ik een 3 tarieven systeem naar inkomen, waarbij voor het bepalen van het tarief alle inkomsten en bijverdiensten meegerekend worden van beide partners.

Tarieven relatiesessies (1¼ uur) vanaf 1 januari 2021

a tot €16.000,00 bruto per jaar €  76,50
b tot €29.000,00 bruto per jaar €  97,00
c boven €29.000,00 bruto per jaar                €  123,00